Schutterij "De Eendracht"


De Eendracht 

In 1920 is Schutterij "De Eendracht" op initiatief van de Katholieke kerk (Pastoor de Vries) opgericht met als hoofddoel het organiseren van de kermis in Oer. De vereniging is ontstaan uit de Compagnie die al in 1914 werd opgericht. De Eendracht bestaat uit een traditioneel tamboer en trompettenkorps, waarvan er nog maar enkelen in Nederland zijn, aangevuld met vendeliers en officieren. De officieren vormen tevens het bestuur.

In de ruim 93 jaar die Schutterij "De Eendracht" nu bestaat is de organisatie van de kermis steeds een belangrijk onderdeel van haar activiteiten gebleven. Verder wordt medewerking verleend aan feestelijkheden en in het bijzonder de kerkelijke en parochiŽle feesten . Natuurlijk is de deelname aan concoursen een belangrijke activiteit van de Eendracht.

Al vanaf de oprichting is het Zwarte plein de thuis basis van Schutterij de "De Eendracht". Het Zwarte plein is na het 80-jarig bestaan verhard en is in 2004 door de Eendracht overgenomen van het Bisdom, die het tot dan toe in beheer had. Een belangrijke gedachte bij deze overname was om de functie van het Zwarte plein te behouden voor de Gemeenschap. Het plein ligt er verzorgd bij en dat geeft in zekere zin ook weer hoe de Eendracht is georganiseerd: strak, met het oog voor traditie, normen en waarden.

Vele organisaties maken inmiddels gebruik van het Zwarte plein. Hiertoe behoren de stichting Kolde Kermis en de stichting Ulftse Avondvierdaagse, die de intocht van de vanaf het plein laat starten. Daarnaast is het plein het startpunt van de jaarlijkse Carnavalsoptocht van Iseldonk. Hoewel De Eendracht de eigenaar van het plein is, is het beschikbaar stellen van het Zwarte plein voor de gemeenschap altijd de insteek geweest.

De Eendracht heeft een zeer goede band met Stichting Huntenpop Belangen en vervult tijdens het jaarlijkse festival diverse diensten, zoals de opbouw van het festivalterrein en de invulling van het barpersoneel.

Samen met Fanfare Kunst Na Arbeid brengen wij serenades bij 50-jarige huwelijken in het gebied behorend tot de St. Antonius Parochie. Dit doen wij geheel op eigen initiatief, omdat wij vinden dat zo'n jubileum moet worden opgeluisterd met een muzikale serenade en een vendelhulde.

Andere activiteiten die de Eendracht organiseert zijn de schietwedstrijden voor jong en oud in ons clubgebouw de Tamboer. Deze worden gehouden in de weekenden van oktober. Daarnaast vinden vanaf september tot en met april elke 2 weken op dinsdag de kaartavonden plaats waar iedereen van harte welkom is. De repetitie van het tamboerkorps is op zaterdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur en de jeugdopleiding is op zaterdagmiddag van 15.30 uur tot 17.45 uur. De jeugd kan vanaf 8 jaar starten met de opleiding voor slagwerk of trompet. De opleiding duurt 2 tot 3 jaar en daarna volgt doorstroming naar het tamboerkorps.

Mocht U interesse hebben of lid willen worden, kom dan eens vrijblijvend kijken tijdens een repetitie, of in februari 2014 tijdens de open repetitie in het clubgebouw 'De Tamboer' op het Zwarte plein.

U kunt ook doormiddel van E-mail, via de website of telefonisch contact opnemen met het bestuur.

Info@eendrachtulft.nl
www.eendrachtulft.nl
06-53726567

Namens het bestuur

Tonnie Schreur
Voorzitter Schutterij de Eendracht