93 

1984

1988

1993

1999

2004

2009

2014

xxxx28 September 1993 (bron: Gelderlander)

ULFTSE KORPSEN KLAAR VOOR TAPTOE

Door onze correspondent

ULFT - De bijna 250 leden van de zes Ulftse korpsen fanfare Kunst na Arbeid, schutterij De Eendracht, Harmonie Ulft, schuttersgilde Sint Hubertus, schuttersgilde Sint Joris en showdrumfanfare Bontebrug zijn klaar voor de grote Taptoe Ulft 1993. Aan de voorbereidingen voor de muziek en shows wordt momenteel de laatste hand gelegd zodat het Zaterdag 2 Oktober op het Kennedyplein een feest voor oor en oog kan worden.

Voordat alle korpsen zijn opgemarcheerd klinkt al om 19.30 uur het Openingskoraal vanuit de toren van de Sint Petrus en Pauluskerk. Daarvoor begeven muzikanten van Harmonie Ulft, fanfare Kunst na Arbeid en gilde Sint Hubertus zich naar het hoogste platform, dat volledig in het licht komt te staan. Aan de voet van de toren spelen de zes korpsen vervolgens samen een mars onder leiding van Vincent Bergervoet, de dirigent van Kunst na Arbeid.
Voor het openingswoord is burgemeester Louis Peters uitgenodigd. En de openingsceremonie wordt afgesloten met een grote vendelshow. Hiervoor treden 24 vaandrigs van de schutterij De Eendracht en de schuttersgilden Sint Hubertus en Sint Joris onder commando van A. Kraan van schutterij De Eendracht. Uniek bij dit optreden is dat alle vaandrigs dezelfde slag draaien op de muziek van Harmonie Ulft en Kunst na Arbeid.

Afzonderlijk

Behalve de gezamenlijke presentaties treden alle korpsen vervolgens afzonderlijk voor het voetlicht. Zij hebben daarvoor uit en te na geoefend en gerepeteerd. Aan het thuisfront zijn ze het verplicht om goed voor de dag te komen na de resultaten die de verenigingen elders boekten. Zoals het Nederlands kampioenschap van de drumfanfare Sint Hubertus en het Gelders kampioenschap dat de vaandrigs van De Eendracht behaalden.
Omdat de taptoe gratis voor het publiek toegankelijk is rekenen de organisatoren op een grote toeloop. Volgens het minitieuze draaiboek marcheren de zes verenigingen om klokke tien op voor de afsluiting. Een koraal door Harmonie Ulft en Sint Hubertus, onder leiding van Cas Braafhart van Sint Hubertus, wordt gevolgd door "The Last Post". Dit nummer wordt door leden van De Eendracht vanaf de kerktoren gespeeld. Het slotnummer, voordat massaal het Wilhelmus wordt gespeeld, is de toepasselijke mars "Over and Out" onder leiding van Bert Roerdinkholder van Harmonie Ulft.

29 September 1993 (bron: Gelderse Post)

TAPTOE ULFT 1993

Ulft - Ongeveer 250 leden van zes plaatselijke korpsen gaan Zaterdag 2 Oktober op het Kennedyplein de "Taptoe Ulft 1993", een wervelende show voor oor en oog, opvoeren voor een groot publiek. Zij treden zowel solo als gezamenlijk op. Geopend wordt met vendelzwaaien en de afsluiting is met de "Last Post". De toegang is gratis.
De korpsen die meewerken zijn: Harmonie Ulft, Fanfare Kunst na Arbeid, Schutterij De Eendracht, Schuttersgilde Sint Hubertus, Schuttersgilde Sint Joris en Showdrumfanfare Bontebrug. Iets vroeger dan in voorgaande jaren, namelijk om 19.30 uur, is de opmars van alle korpsen en klinkt vanuit de toren van de Sint Petrus en Pauluskerk het openingskoraal. Daarvoor begeven muzikanten van Harmonie Ulft, Kunst na Arbeid en Sint Hubertus zich naar een hoog platvorm. Aan de voet van de toren spelen de korpsen vervolgens gezamenlijk een mars, onder leiding van Vincent Bergervoet, de dirigent van Kunst nabeid.
Na de opening door burgemeester L. Peters van Gendringen wordt de openingsceremonie afgesloten met een vendelshow door 24 vaandrigs van De Eendracht, Sint Hubertus en St. Joris. Onder commando van A. Kraan van De Eendracht.
Daarna komen de diverse korpsen met eigen en gezamenlijke optredens, toegelicht door presentator J. Fischer. De afsluiting van de taptoe is tegen 22 uur met de toepasselijke mars "Over and Out" onder leiding van Bert Roerdinkholder van Harmonie Ulft, gevolgd door het Wilhelmus.

29 September 1993 (bron: IJsselstreek Vizier)

ZES KORPSEN IN TAPTOE OP ULFTS KENNEDYPLEIN

Ulft - De bijna 250 leden van zes Ulftse korpsen – Harmonie Ulft, fanfare Kunst na Arbeid, schutterij De Eendracht, schuttersgilde Sint Hubertus, schuttersgilde Sint Joris en showdrumfanfare Bontebrug – zijn klaar voor de Taptoe Ulft op het Kennedyplein. De taptoe wordt Zaterdag 2 Oktober gratis aangeboden aan de bevolking en andere belangstellenden.
Nadat alle korpsen zijn opgemarcheerd klinkt om half acht het openingskoraal vanuit de toren van de Petrus en Pauluskerk. Daarvoor begeven muzikanten van Harmonie Ulft, fanfare Kunst na Arbeid en van het gilde Sint Hubertus zich naar het hoogste platvorm dat volop in het licht komt te staan. Aan de voet van de toren spelen de zes korpsen vervolgens samen een mars onder leiding van Voncent Bergervoet, de dirigent van Kunst na Arbeid.

Vendelshow:
Voor het openingswoord is burgemeester L. Peters uitgenodigd en de openingsceremonie wordt afgesloten met een vendelshow. Hiervoor treden 24 vaandrigs aan van schutterij De Eendracht en de schuttersgilden Sint-Hubertus en Sint-Joris onder commando van A. Kraan van schutterij De Eendracht. Beslist uniek bij dit optreden is dat alle vaandrigs dezelfde slag "draaien" op de muziek van Harmonie Ulft en Kunst na Arbeid.

Solo-optreden:
Behalve de gezamenlijke presentaties treden de korpsen vervolgens afzonderlijk voor het voetlicht. Zij hebben daarvoor uit en te na geoefend en gerepeteerd. Want aan het thuisfront zijn ze het verplicht om goed voor de dag te komen na de resultaten die de verenigingen elders boekten. Zoals het Nederlands kampioenschap van de drumfanfare Sint-Hubertus en het Gelders kampioenschap dat de vaandrigs van de Eendracht behaalden. Bij hun aantreden verteld algemeen presentator J. Fischer meer over de achtergronden van de betrokken vereniging.
Volgens het minitieuze draaiboek marcheren de zes verenigingen om klokke tien op voor de afsluiting. Een koraal door Harmonie Ulft en Sint-Hubertus onder leiding van Cas Braafhart van Sint-Hubertus wordt gevolgd door de Last post dat leden van De Eendracht vanaf de kertoren spelen. Het slot voor het massale Wilhelmus id de mars Over and out onder leiding van Bert Roerdinkholder van Harmonie Ulft.

29 September 1993 (bron: Gelderlander )

Zaterdag op het Kennedyplein feest van klank en kleur

ZES KORPSEN VAN DE PARTIJ OP TAPTOE ULFT

Van onze verslaggever

Ulft - De bijna 250 leden van de zes Ulftse korpsen Harmonie Ulft, fanfare Kunst na Arbeid, schutterij De Eendracht, schuttersgilde Sint Hubertus, schuttersgilde Sint Joris en showdrumfanfare Bontebrug zijn klaar voor Taptoe Ulft 1993. Aan de muziek en de shows wordt de laatste hand gelegd. Zaterdag moet het op het Kennedyplein een feest worden.
Nadat alle korpsen zijn opgemarcheerd klinkt om 19.30 uur het openingskoraal vanuit de toren van de Sint Petrus en Pauluskerk. Daartoe begeven muzikanten van Harmonie Ulft, fanfare Kunst na Arbeid en gilde Sint Hubertus zich naar het hoogste platvorm, dat volop in het licht komt te staan. Aan de voet van de toren spelen de zes korpsen vervolgens samen een mars onder leiding van Vincent Bergervoet, dirigent van Kunst na Arbeid.

Vendelshow:
Burgemeester L. Peters van Gendringen spreekt het openingswoord en de openigsceremonie wordt afgesloten met een vendelshow. Hiervoor treden 24 vaandrigs van schutterij De Eendracht en de schuttersgilden Sint Hubertus en Sint Joris onder commando van A. Kraan van schutterij De Eendracht.
Alle korpsen treden vervolgens afzonderlijk voor het voetlicht. Bij hun aantreden verteld algemeen presentator J. Fischer meer over de achtergronden van de betrokken vereniging.
De toegang tot de taptoe is gratis. Er wordt gerekend op een grote toeloop. Het Kennedyplein wordt met dranghekken en signaallint afgezet om het midden vrij te houden voor de muziek en shows. Er mogen geen auto´s geparkeerd staan.
Volgens het minitieize draaiboek marcheren de zes verenigingen om 22.00 uur op voor de afsluiting. Een koraal door Harmonie Ulft en Sint Hubertus onde leiding van dirigent Cas Braafhart van Sint Hubertus wordt gevolgd door de Last post, dat leden van De Eendracht vanaf de kerktoren spelen. Aan het slot wordt nog gespeeld Over and out onder leiding van Bert Roerdinkholder van Harmonie Ulft.

4 Oktober 1993 (bron: IJsselstreek Vizier)

TAPTOE ULFT ONDANKS REGEN GROOT FEEST

Ulft - Al vielen tijdens de openingsceremonie de eerste druppels, toch is de Taptoe Ulft 1993 nier verregend. De inzet en het enthousiasme van de zes corpsen maakte het voor de toeschouwers een feest. Velen bleven, anderen kwamen later en weer anderen gingen eerder naar huis.

Naar schatting hebben zo´n duizend mensen langer of korter genoten van het muzikale en van het showelement dat de derde Taptoe Ulft hen in 1993 bood. Het geringere applaus was vooral te wijten aan het vasthouden van de paraplu´s en stond zeker niet model voor de waardering, vooral uitgesproken, van het publiek. Bij de organisatie was niets aan het toeval overgelaten, zoals de inzet van verkeersbegeleiders en de mensen van de EHBO die hulp konden bieden als het nodig was.
Al vanaf het begin was er veel te genieten van show. Zoals de opkomst van alle ruim 2540 medewerkers en uitvoerenden en de 24 vaandrigs die in een steropstelling hun vaandelhulde brachten onder commando van Adrie Kraan.
Burgemeester Louis Peters wees op de rijke culturele historie van de gemeente, waaraan Ulft een belangrijke bijdrage levert. "De druppels die nu vallen zijn van voorbijgaande aard. De samenwerking van nu betekent zeker veel kwaliteit," meende hij.
De opening werd afgesloten met de gezamenlijke mars Military Escort, waarbij dirigent Vincent Bergervoet van Kunst na Arbeid alle uitvoerenden prima onder controle had.

De jongste vereniging Show Drumfanfare Bonte brug beet met een muzikaal- en showoptreden het spits af en hierna was de beurt aan de oudste muzikale vereniging Harmonie Ulft. Die presenteerde, evenals later op de avond de fanfare Kunst na Arbeid, een concertdeel van de avond.
De schuttersverenigingen De Eendracht, Sint Joris en Sint Hubertus combineerden het muzikale met een aantal showelementen waarin iedereen een aandeel had. Zoals de vaandrigs van alle verenigingen en de schutters met hun salvo´s van Sint Joris.
Het Schuttersgilde Sint Hubertus verscheen bij de eerste opmars nog in de oude uniformen. Bij het optreden tegen het einde van de avond showden zij voor het eerst hun prachtige splinternieuwe uniformen die de afgelopen week aan de leden waren uitgereikt.

4 Oktober 1993 (bron: Graafschapbode)

SFEERVOLLE TAPTOE ULFT SLAAT AAN

Van onze verslaggever

Ulft - Al vielen tijdens de openingsceremonie de eerste druppels, toch is de Taptoe Ulft 1993 niet verregend. De inzet en het enthousiasme van de zes korpsen maakte het voor de toeschouwers een feest. Velen bleven, anderen kwamen later en weer anderen gingen eerder naar huis. Naar schatting hebben zo´n duizend mensen langer of korter genoten van het muzikale en van het showelement dat de derde Taptoe Ulft hen in 1993 bood.

Het geringere applaus was vooral te wijten aan het vasthouden van de paraplu´s en stond zeker niet model voor de waardering, vooral uitgesproken, van het publiek. Bij de organisatie was niets aan het toeval overgelaten, zoals de inzet van verkeersbegeleiders en de mensen van de EHBO die hulp konden bieden als het nodig was.
Vanaf het begin was er veel te genieten van show. Zoals de opkomst van alle ruim 2540 medewerkers en uitvoerenden en de 24 vaandrigs die in een steropstelling hun vaandelhulde brachten onder commando van Adrie Kraan. Voor aanvang van het programma vroeg speaker Jan Fischer een ogenblik stilte om Jan Robben, de overleden voorzitter van De Eendracht, te herdenken. Het beginsignaal, hier voor speciaal door Cas Braafhart geschreven, kwam uit de Petrus en Paulustoren en werd gezamenlijk vertolkt door muzikanten van Harmonie Ulft, gilde Sint Hubertus en van fanfare Kunst na Arbeid. Burgemeester L. Peters wees op de rijke culturele historie van de gemeente, waaraan Ulft een belangrijke bijdrage levert. "De druppels die nu vallen zijn van voorbijgaande aard. De samenwerking van nu betekent zeker veel kwaliteit", meende de burgemeester. De opening werd afgesloten met de gezamenlijke mars Military Escort, waarbij dirigent Vincent Bergervoet van Kunst na Arbeid alle uitvoerenden prima onder controle had.

Individueel:
De jongste vereniging Show Drumfanfare Bonte Brug beet met een muzikaal- en showoptreden het spits af en hierna was de beurt aan de oudste muzikale vereniging Harmonie Ulft. Die presteerde, evenals later op de avond de fanfare Kunst na Arbeid, een concertdeel van de avond. De schuttersverenigingen De Eendracht, Sint Joris en Sint Hubertus combineerden het muzikale met een showelementen waarin het hele korps een aandeel had. Zoals de vaandrigs van alle verenigingen en de schutters met hun salvo´s van Sint Joris.
Het Schuttersgilde Sint Hubertus verscheen bij de eerste opmars nog in de oude uniformen. Bij het optreden tegen het einde van de avond showden zij voor het eerst hun prachtige splinternieuwe uniformen die de afgelopen week aan de leden waren uitgereikt.

Bij de afsluiting trad Stef Schepers op als dirigent bij de gezamelijke vertolking van Blij mij nabij met zes solisten, leden van Kunst na Arbeid, Hubertus en Harmonie Ulft. Trompetters van De Eendracht bliezen samen van af de kerktoren de Last Post en het geheel werd na ruim 2,5 uur afgesloten met de mars Over en Out en het Wilhelmus.