99 

1984

1988

1993

1999

2004

2009

2014

xxxx15 September 1999 (bron: IJsselstreek Vizier)

GEZAMENLIJKE OPTREDENS MAKEN VAN ULFTSE TAPTOE ´99 SPEKTAKEL

Ulft - Het draaiboek voor Taptoe Ulft 1999 is tot op de minuut nauwkeurig ingevuld. Wat de organisatie betreft zijn alle voorbereidingen getroffen en kunnen duizenden mensen Zaterdag 25 September genieten van een prachtige show. Daaraan werken de Ulftse muziekverenigingen Fanfare Kunst na Arbeis, Harmonie Ulft, Schutterij de Eendracht, Schuttersgilde Sint Joris, Schuttersgilde Sint Hubertus en Showdrumfanfare Bontebrug mee. Ook komt er een groep van dertig mensen met militaire voertuigen van de Luchtmobiele Brigade uit Arnhem.

Het programma begint om 16.00 uur als de militairen voertuigen een rondrit maken vanaf het Kennedyplein door Ulft, Gendringen en Bontebrug. Daarna kan al het materieel op het Kennedyplein van dichtbij en van binnen worden bekeken, met toelichting door de leden van de Luchtmobiele Brigade.

Om 19.30 uur geven trompetetten vanuit de toren van de Petrus en Pauluskerk het openingssignaal. Het Sint Hubertusgilde start de muzikale shows met een opkomst vanuit de Kerkstraat. Aansluitend stelt de Showdrumfanfare Bontebrug zich op in de Pastoor Vernooystraat. Tijdens de hele Taptoe worden de uitvoerenden met speciaal volglicht op de voet gevolgd door een speciale lichtinstallatie op een hoogwerker. Voor de toeschouwers zijn twee tribunes, met in totaal duizend zitplaatsen, gebouwd in het verlengde van de Pastoor Vernooy- en de Kerkstraat. De entree is gratis.

Harmonie Ulft en de fanfare Kunst na Arbeid komen na bijna een uur muzikale show, kort voor half negen opmarcheren samen met de militairen van de Luchtmobiele Brigade. Die verzorgen een demonstratie met ondermeer abseilen en toggelen vanaf de kerktoren. Ook de militaire voertuigen spelen dan een belagrijke rol.

Rond half tien begeleiden alle zes muziekverenigingen tegelijk de opkomst van zo´n honderd jongelui met fakkels. Alle uitvoerenden zorgen zo samen voor een geweldig slot van de Taptoe 1999.

Onder voorzitterschap van René Teunissen hebben zo´n twaalf mensen commissiegewijs al anderhalf jaar met succes aan de voorbereidingen van de Taptoe Ulft 1999 gewerkt. Al hun ervaringen en voorbereidingen zijn nauwkeurig vastgelegd. " Daardoor is het over drie jaar, bij de volgende gezamelijke Ulftste Taptoe. Zo weer als basis te gebruiken," aegt commissielid en PR-woordvoerder De Leeuw.

17 September 1999 (bron: Gelderlander)

LUCHTBRIGADE BIJ TAPTOE ULFT

Ulft - Muziek en optredens van de Luchtmobiele Brigade uit Arnhem vormen Zaterdag 25 September de hoofdmoot van de Taptoe Ulft 1999.
Aan de taptoe, die om de drie jaar door de plaatselijke taptoecommissie wordt georganiseerd, wordt meegewerkt door de Ulftse muziekverenigingen Fanfare Kunst na Arbeis, Harmonie Ulft, Schutterij De Eendracht, Schuttersgilde Sint Joris, Schuttersgilde Sint Hubertus en Showdrumfanfare Bontebrug.
Het programma begint al om 16.00 uur als de militaire voertuigen van de Luchtmobiele Brigade, vanaf het J.F. Kennedyplein, een rondrit maken door Ulft, Gendringen en Bontebrug. Daarna kan al het materieel op het J.F. Kennedyplein van dichtbij en van binnen worden bekeken.
Om 19.30 uur geven trompetten vanuit de Petrus en Pauluskerk het openingssignaal. Het Sint Hubertusgilde begint de muzikale shows met een opkomst vanuit de Kerkstraat. Tijdens het gehele programma worden uitvoerenden op de voet gevolgd door een speciale lichtinstallatie op een hoogwerker. Voor de toeschouwers zijn twee tribunes, met intotaal duizend zitplaatsen, gebouwd in het verlengde van de Pastoos Vernooy- en de Kerkstraat. De entree is gratis, mede dankzij een reeks sponsors. Na afloop van de taptoe zal er vuurwerk worden ontstoken, waarin ook mortiervuurwerk is verwerkt.

17 September 1999 (bron: Gelders Dagblad)

TAPTOE ULFT TOT LAATSTE MINUUT INGEVULD

Van een onzer verslaggevers

Ulft - Het draaiboek voor Taptoe Ulft 1999 is tot op de minuut nauwkeurig ingevuld. De organisatie heeft alle voorbereidingen getroffen en is klaar om duizenden bezoekers te ontvangen. Aan de taptoe doen volgende weekZaterdag mee; de Ulftse muziekverenigingen Fanfare Kunst na Arbeid, Harmonie Ulft, Schutterij De Eendracht, Schuttersgilde Sint Joris, Schuttersgilde Sint Hubertus en Showdrumfanfare Bontebrug. Bovendien heeft de Luchtmobiele Brigade uit Arnhem haar medewerking toegezegd: de militairen komen met dertig personen en een aantal militaire voertuigen.

Het programma begint om 16.00 uur als de militaire voertuigen een rondrit maken door Ulft, Gendringen en Bontebrug. Daarna kan het materieel op het J.F. Kennedyplein in Ulft van dichtbij en van binnen worden bekeken, met toelichting door de leden van de Luchtmobiele Brigade.
Om 19.30 uur geven trompetten vanuit de toren van de Petrus en Pauluskerk het openingssignaal: het Sint Hubertusgilde start de muzikale shows met een opkomst vanuit de Kerkstraat. Aansluitend stelt de Showdrumfanfare Bontebrug zich op in de Pastoot Vernooystraat. Tijdens het hele programma worden de uitvoerenden met een speciaal volglicht op een hoogwerker gevolgd. Voor de toeschouwers zijn twee tribunes, met in totaal duizend zitplaatsen, gebouwd in het verlengde van de Pastoor Vernooy- en de Kerkstraat. Harmonie Ulft en de fanfare Kunst na Arbeid komen na bijna een uur muzikale show, kort voor half negen, opmarcheren, samen met de militairen van de Luchtmobiele Brigade. Die verzorgen een demonstratie met ondermeer abseilen en toggelen vanaf de kerktoren. Ook de militaire voertuigen spelen een belangrijke rol in dit showgedeelte. Aansluitend presenteren zowel de Eendracht als Sint Joris een afzonderlijke show.
Rond half tien begeleiden de zes muziekverenigingen de opkomst van zo´n honderd jongelui met fakkels. Het is de bedoeling dat het licht van de fakkels bijdraagt aan een bijzondere sfeer op het Kennedyplein waar de mizikanten samen een koraal spelen. Harmonie en Fanfare spelen samen het Wi+helmus terwijl vanuit de kerktoren The Last Post zal klinken. Alle uitvoerenden zorgen samen voor een passend slot van deze taptoe-avond.
De afsluiting geschiedt met vuurwerk en mortiervuur, dat op een hoogte van tachtig tot honderdvijftig meter boven het Kennedyplein te zien zal.
Onder voorzitterschap van René Teunissen hebben twaalf mensen commissiegewijs al anderhalf jaar aan de voorbereidingen van de Taptoe Ulft 1999 gewerkt. En al hun ervaringen en voorbereidingen zijn nauwkeurig vastgelegd. Daardoor is het over drie jaar, bij de volgende gezamenlijke Ulftse Taptoe, zo wer als basis te gebruiken.

22 September 1999 (bron: IJsselstreek Vizier)

MILITAIREN PRESENT OP TAPTOE ULFT

Ulft - Op en rondom het J.F. Kennedyplein vindt op Zaterdag 25 September de Taptoe Ulft plaats. Van 15.00 uur tot 16.00 uur staat een rondrit van de Luchtmobiele Brigade door Ulft op het programma. De voertuigen zijn daarna tot 18.45 uur te bezichtigen op het plein.

De aan de taptoe deelnemende verenigingen treden op van 19.00 uur tot 22.15uur, afgewisseld met demonstraties abseilen en toggelen van de kerk door de militairen van de Luchtmobiele Brigade. Om 22.15 uur is er een afsluitend vuurwerk.

27 September 1999 (bron: Gelders Dagblad)

MASSALE BELANGSTELLING VOOR TAPTOE ULFT

Door HUGO CLAVER

Ulft - Een avond lang muziek, strakkeexercitie en een daverend vuurwerk als afsluiter. Zes muziekkorpsen traden afgelopen Zaterdagavond aan op de gezamelijke Ulftse Taptoe 1999. Speciale gasten waren de militairen van de Luchtmobiele Brigade. Het evenement in Ulft was een sfeervol gebeuren. Het aangename weer en de massale opkomst van het publiek droegen bij aan het succesvolle verloop van het evenement.

De tribunes die rond het Kennedyplein in Ulft geplaatst waren, zaten om half acht ´s avonds al mudvol. Blijkbaar was er meer belangstelling voor de Taptoe 1999 dan de organisatie gehoopt had. De honderden mensen die geen plaatsje op de tribune konden bemachtigen, namen noodgedwongen bezit van de bankjes, bloembakken en in enkele gevallen zelfs lantaarnpalen om toch nog iets op te kunnen vangen van het spektakel.
Rondkwart voor acht betrad Schutterij St. Hubertus als eerste deelnemer aan de Taptoe het plein. Onder begeleiding van een lichtshow en gevolgd door schijnwerpers uit de kerktoren en vanuit een hoogwerker marcheerden zij het Kennedyplein rond. Het recept was Zaterdagavond voor ieder korps hetzelfde: aantreden en vervolgens een korte presentatie door een stukje geschiedenis en actuele informatie te vertellen over de vereniging. Hierna volgde een optreden van ongeveer een kwartier per muziekkorps. Een geweersalvo maakte een einde aan de show van St. Hubertus en onder luid applaus bliezen zij de aftocht. Op dat zelfde moment nam Showdrumfanfare Bontebrug bezit van het plein. Op deze manier werd het enigszins langdurige programma strak ingevuld.
De lichtshow droeg in grote mate bij aan de sfeer op het Kennedyplein. Het plein en de deelnemers werden bedekt door vaak veranderende kleuren, terwijl op de kerktoren projecties werden getoond. Vooral het optreden van schutterij De Eendracht kreeg hierdoor een licht mystieke tint, mede dankzij het efficiënte gebruik van haar vlaggen.
Gedurende het optreden van fanfare Kunst na Arbeid en Harmonie Ulft gaf de Luchtmobiele Brigade een demonstratie abseilen. Alleen of in paren lieten zij zich aan een touw vanuit de kerktoren naar beneden vallen. Ook toonde zij haar kracht middels het tonen van enkele militaire voertuigen. De demonstratie van de Brigade werd door de beide korpsen van muziek voorzien. Na het afmarcheren van de laatste deelnemer, het schuttersgilde St. Joris, was het omstreeks half tien tijd voor de finale. Dit behelsde een gezamenlijk optreden van alle deelnemende schutterijen en fanfares. Het slotwoord werd verzorgd door burgemeester L. Peters. Petersroemde vooral vereniging Bontebrug, een "kleine vereniging die een grote show weet te brengen." De burgervader vondhet zeer nuttig en belangrijk dat het publiek kennis had kunnen maken met de Luchtmobiele Brigade, en gaf toe zich geen moment verveeld te hebben.
Na het slotwoord eindigde de avond met tientallen doffe klappen. De vuurwerkshow was indrukwekkend, en het infermo boven het Kennedyplein betekende tevens het einde van de uiterst geslaagde Taptoe 1999. Deze vormt een prima basis voor de volgende Ulftse Taptoe, die over drie jaar plaats heeft.