Schuttersgilde
"St. Joris" (de Pol)
Schuttersgilde "St. Joris" is in 1945 opgericht en tijdens de taptoe zal vanzelfsprekend het korps in de schijnwerpers staan als paradepaardje van de vereniging. Maar "St. Joris" is méér. De vereniging heeft een sterke positie verworven in de Ulftse gemeenschap.

Met meer dan 1.600 leden kan gezegd worden dat de vereniging leeft. Dit komt natuurlijk door de trouwe aanhangers van de "polse kermis", maar de carnavalsvereniging, de kaartclub, de schietafdeling, de activiteitencommissie en de jeugdopleiding binnen het korps staan garant voor een bloeiende vereniging en de verankering van haar wortels in de gemeenschap. Het korps bestaat uit 100 actieve leden, waarvan een groot aantal jongeren. De muzikanten bestaan uit: tambours, dwarsfluiters, picolospelers, trompetters, trombonespelers, baritonspelers, sousafoons, bekkenisten en marching bells pelers. Naast de muzikanten zijn er schutters, vendeliers, jeugdvendeliers, bielemannen, marketentsters, commandanten, tambour-maître, het koningspaar en 2 begeleiders van het koningspaar. Opleiding voor het korps gebeurt, behalve voor de bloklfluiters, via de muziekschool waar alle docenten conservatorium geschoold zijn. In het algemeen geldt dat, als leerlingen hun A- én B-diploma behaald hebben én de loopinstructeur heeft ze aan een half jaar loopinstructie onderworpen, zij toe mogen treden tot het korps.

"St. Joris" komt in de hoogste klassen uit tijdens de concoursen. Eindverantwoordelijk voor de muziekinstructeurs is Rob Dronkers, loopinstructeur is Ben van Zandvoort, vendelinstructeur is Marc van Aalst, tambour-maître is Erik Huls, commandanten zijn Henk Wierbos en Nol van Alst.

Iedereen, jong en oud, die (muzikaal, maar ook anderszins) bezig wil zijn en eens wil kijken hoe het er aan toegaat tijdens een repetitie, die kan natuurlijk gewoon eens komen kijken tijdens de repetities op zondag, bij de tweewekelijkse kaartavonden op de zondagavonden in het winterseizoen, bij de schietavonden op de woensdagavonden en bij het jeugdvendelen op de zaterdagmiddag.

Aangezien "St. Joris" met een hoofdbestuur, een korpsbestuur, een repertoirecommissie, een evenementencommissie, een werkcomité voor het carnaval, coördinatoren voor het kaarten, een schietafdeling en een aparte ledenadministratie werkt zouden we alle commissieleden tekort doen door hier een aantal namen te vermelden.

Voor informatie over de samenstellingen van de diverse commissies verwijs ik u naar www.polsekermis.com, waar u deze én de overige informatie van ons schuttersgilde kunt raadplegen. Graag tot ziens bij onze activiteiten in het clubgebouw aan de Hofstraat!


Het bestuur van "St. Joris" wenst alle toeschouwers veel kijk- en luisterplezier.